Công ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần AN PHÚ
Công ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần AN PHÚ

Công ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần AN PHÚ

Dịch vụ cho thuê thiết bị, phương tiện di chuyển

Dịch vụ cho thuê thiết bị, phương tiện di chuyển

1, Dịch vụ cung cấp phương tiện di chuyển:

Cung cấp xe con đi công tác, xe khách chuyên chở nhân viên.

2, Dịch vụ cung cấp thiết bị văn phòng, thiết bị sản xuất.

Cung cấp cho thuê máy in photo, cho thuê máy phát điện.